chaga

Chaga

Chaga, eller sprängticka, är en svamp som växer på trädstammar i kalla klimat på norra halvklotet. Den har används inom rysk och östeuropeisk traditionell medicin under århundraden. På många håll pågår forskning kring svampens bioaktiva komponenter och dess möjliga antiinflammatoriska effekt på människan.

Nominerad till Årets superfoodprodukt.

Röstningen är stängd.